Klaipėdos miesto nuotekų valykla

Į Klaipėdos miesto nuotekų valyklą nuotekos patenka slėginiais tinklais iš Klaipėdos, Gargždų miestų ir Priekulės, Rimkų, Jakų, Kalotės, Slengių, Karklės, Agluonėnų, Dovilų, Stragnų gyvenviečių. 

  • 2000 kubinių metrų – tiek nuotekų iš miesto ir rajono į Dumpių valyklą atkeliauja per valandą.

Pirmasis nuotekų valymo etapas yra mechaninis valymas. Šiame etape iš nuotekų pašalinami stambios šiukšlės, atliekos, mineralinės (smėlis, šlakas ir kt.) priemaišos, išplaukiančios (riebalai ir kt.), skendinčios ir kitos įvairios medžiagos. Šį darbą atlieka: rankinės, mechaninės automatinės grotos, aeruojamos smėliagaudės, smėlio separatoriai, pirminiai sėsdintuvai. Sulaikytas smėlis bei nešmenys periodiškai išvežami į buitinių atliekų sąvartyną.

  • 880 kilogramų šiukšlių ir apie 118 kilogramų smėlio atliekų sulaikoma nuotekų valykloje kiekvieną dieną.

Po smėliagaudžių nuotekos suteka į radialinius sėsdintuvus, kur nuosėdos nusėda ir tvarkomos kaip pirminis dumblas, o nuotekos persipila per nusodintuvo briaunas ir toliau valomos biologinio valymo dalyje. Čia nuotekos valomos aktyvaus dumblo ir jame esančių mikroorganizmų pagalba. Po biologinio valymo išvalytos nuotekos yra išleidžiamos į gamtinę aplinką.     
Istorija
Nuo 1998 m. pradėjo veikti AB „Klaipėdos vanduo“ Klaipėdos m. nuotekų valykla;
1998 m.
Nuo 1998 m. pradėjo veikti AB „Klaipėdos vanduo“ Klaipėdos m. nuotekų valykla;
Pastatyti uždaro tipo dumblo pūdymo įrenginiai.
2009 m.
Pastatyti uždaro tipo dumblo pūdymo įrenginiai.
Pastatyti dumblo džiovinimo įrenginiai.
2013 m.
Pastatyti dumblo džiovinimo įrenginiai.
Įrengta nuotekų valyklos nuotekų pritekėjimo kameros ventiliacinė sistema ir sumontuotas oro valymo
2015 m.
Įrengta nuotekų valyklos nuotekų pritekėjimo kameros ventiliacinė sistema ir sumontuotas oro valymo įrenginys (biologinis filtras).
Atliktas oro tiekimo sistemos modernizavimas, t. y. 20 metų senumo orapūtės pakeistos moderniomis su
2018 m.
Atliktas oro tiekimo sistemos modernizavimas, t. y. 20 metų senumo orapūtės pakeistos moderniomis su išmaniu orapūčių valdymo bloku.
Uždengti gravitaciniai dumblo tankintuvai (3 vnt.) ir sumontuotas oro surinkimas bei įrengta oro val
2020 m.
Uždengti gravitaciniai dumblo tankintuvai (3 vnt.) ir sumontuotas oro surinkimas bei įrengta oro valymo ozonu įranga, kuri prijungta prie esamos nuotekų valyklos oro valymo sistemos.
Šiltuoju metų periodu pradėta naudoti mobili kvapų mažinimo sistema.
2020 m.
Šiltuoju metų periodu pradėta naudoti mobili kvapų mažinimo sistema.
  • Nuotekų valymas reguliuojamas naudojant išmaniąsias technologijas
Nuo 2020 m. pradžios aerotankuose technologinio proceso valdymas vyksta pagal išmaniosios nuotolinės kontrolės ir valdymo sistemos  Hubgrade nustatymus. Remiantis biologiniame reaktoriuje realiuoju laiku išmatuotomis ištirpusio deguonies, amonio,  nitratų koncentracijomis  Hubgrade programa išmanių algoritmų pagalba optimizuoja maišyklių, recirkuliacijos siurblių, grąžinamo dumblo siurblių ir orapūčių darbą, reguliuoja aerobinių/anoksinių periodų trukmę nitrifikacijos sekcijose, padidina recirkuliaciją anoksiniais laikotarpiais paskutinėje aeracijos zonoje ir sumažina recirkuliaciją aeraciniais laikotarpiais bei stabdo arba paleidžia reikiamus įrenginius. 
  • Daugiau nei 90 procentų nuotekų valyklai reikalingos energijos pasigaminame iš biodujų
Nuotekų valymo metu susidaręs dumblas yra pūdomas 2 pūdytuvuose, po to sausinamas centrifūgomis ir džiovinamas dumblo džiovinimo įrenginyje. Pūdymo metu susidariusios biodujos, kurių sudėtyje yra apie 60-65 % metano, yra naudojamos energijos išgavimui centrinėje šilumos ir elektros energijos jėgainėje.  Jėgainėje sumontuoti 3 biodujų generatoriai, iš kurių 2 darbiniai, 1-rezervinis. Dujomis varomų variklių energija yra paverčiama elektros ir šilumos energija. Dumpių nuotekų valykloje elektrą generuojančiuose įrenginiuose pagaminta 91,5 proc. visam bendrovės nuotekų valymo įrenginiuose vykstančiam nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo procesui reikalingo elektros energijos kiekio. Susidariusi variklių šiluminė energija yra naudojama kaip šilumos šaltinis pūdytuvams ir biologiniam biodujų valymui. 
Nuotekų valykla Dumpiuose patikimai išvalo miesto buitines ir pramonines nuotekas. 2,05 mln. m3/metus (5620,8m3/d) – tiek biodujų yra pagaminama Klaipėdos m. nuotekų valyklos pūdytuvuose iš nuotekų valymo metu susidarančio dumblo.