Korupcijos prevencija


AB „Klaipėdos vanduo" savo veiklą vykdo skaidriai, sąžiningai ir atsakingai, puoselėjant nepriekaištingą dalykinę reputaciją bei visuomenės pasitikėjimą ja. AB „Klaipėdos vanduo" aiškiai pasisako prieš kyšininkavimą ir korupciją, netoleruoja jokių korupcijos pasireiškimo formų ir korupcinio pobūdžio veikų.


Pranešimai apie korupciją

Korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitam asmeniui viešajame ar privačiame sektoriuje. 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. 

Nebūkite abejingi, kartu kurkime skaidrią aplinką bendrovėje!

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Informaciją apie pažeidimą asmuo gali pateikti:

  1. Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai;
  2. užpildytant pranešimo apie pažeidimą forma arba pranešimą laisva forma gali būti siunčiami paštu, adresu AB „Klaipėdos vanduo“, Ryšininkų g. 11, LT-91116, Klaipėda;
  3. per vidinį Bendrovės informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą arba informaciją pateikiant elektroniniu paštu pranesk@vanduo.lt.

AB „Klaipėdos vanduo“ pranešimus apie pažeidimus nagrinėja vadovaujantis:

Detaliau informaciją galite rasti skiltyje „Pranešėjų apsauga“. 

Korupcijos prevencijos dokumentai
Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

AB „Klaipėdos vanduo“ Prevencijos vadovė

Gautų dovanų registras
Eil. nr. Dovanos pavadinimas ir apibūdinimas Dovanotojas Dovanos gavėjas Įteikimo data Įteikimo vieta Įteikimo aplinkybės Kiekis Vertė Pastabos
1 Malta kava PELLINI Top (250 g) ir saldainiai TOFFIFEE (125 g) Klientas Gargždų klientų aptarnavimo skyriaus specialistė 2023-05- 18 d. ~14 val. Laugalių g. 2b, Gargždai Kliento aptarnavimo metu Malta kava 1 vnt, saldainiai 1 vnt 12 Eur Dovana pasidalinama su darbuotojais bei, esant galimybei, su klientais
2 „Lithuania. Real is beautiful“ šiaudinis sodas, stovyklos „Tarp trijų vandenų“ rašiklis, magnetukas ir atvirukas, titnago akmenėlis. Lietuvos skautija Administracija 2023-07-12  Kairiai Jubiliejinės stovyklos „Tarp trijų vandenų“ metu Po 1 vnt. kiekvieno daikto  10 Eur Magnetukas, atvirukas ir šiaudinis sodas pakabinami bendroje poilsio patalpoje. Rašiklis ir titnago akmenėlis panaudojami bendroms darbuotojų reikmėms.      
3 Mandarinų dėžutė  UAB „Blue Bridge“ IT skyrius  2023-12-12 Ryšininkų g. 11, Klaipėda  Pristatyta į biurą  1 dėžutė  50 Eur Dovana pasidalinama su darbuotojais. 
4 Meduoliai ir kalendorius UAB „Industek”  Administracija 2023-12-18 Ryšininkų g. 11, Klaipėda Pristatyta į biurą  1 vnt., 1 pak.  30 Eur

Dovana pasidalinama su darbuotojais

5 Medžiaginis kalendorius su įmonės rekvizitais „Jankauskas ir partneriai“ advokatų profesinė bendrija Administracija 2023-12-19 Ryšininkų g. 11, Klaipėda Pristatyta į biurą  1 vnt 30 Eur

Panaudojamas bendroms reikmėms.         

6 „Džiugas“ šokoladas ir sūrio sausainiai

UAB „Švaros broliai“

Administracija 2023-12-19 Ryšininkų g. 11, Klaipėda Pristatyta į biurą 1 dėžutė 50 Eur

Dovana pasidalinama su darbuotojais

7 „Panettone“ pyragas 

UAB „Saugos gidas“

Darbuotojų saugos ir sveikatos grupė 2023-12-19 Ryšininkų g. 11, Klaipėda Pristatyta į biurą 1 dėžutė 10 Eur

Dovana pasidalinama su darbuotojais

1. Bendrovė, kaip duomenų tvarkytojas, nurodo tuos duomenis, kurių paskelbimas atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

2. Dovanų vertės nustatytos pagal panašių daiktų vertę elektroninėse parduotuvėse.