Kiti projektai

Apie įmonę  Vykdomi projektai  Kiti projektai

2014-01-29

Šie projektai finansuojami AB „Klaipėdos vanduo“ lėšomis

I. VYKDOMI PROJEKTAI KLAIPĖDOJE  ( Įvykdymas iki 2014-09-01 )

 1. Trečios vandenvietės apvandeninimo siurblinės technologinės įrangos ir pastato paprastasis remontas Kairių g.13, Klaipėdoje. Rangos darbų sutartis 2012-02-06 pasirašyta su UAB „Parama“. Atliekti įrangos modernizavimo darbai, renovuotas pastatas, jį apšiltinant  bei sutvarkant stogą. Statyba užbaigta 2014-07-15.
 2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Šturmanų, Naikupės, Giraitės, Kalnupės, Poilsio g., Klaipėdoje. Rangos darbų sutartis 2013-06-03 pasirašyta su jungtinės veiklos partneriu-UAB „Gora“ ir UAB „Liutenas“. Vykdant šį projektą  bus paklota apie 500m naujų vandentiekio ir apie  400m naujų buitinių nuotekų tinklų. Statyba užbaigta 2014-06-20.
 3. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Joniškės, Šienpjovių, Rasos, Saulėlydžio, Klemiškės, Naktigonės ir kt. g., Klaipėdoje. Rangos darbų sutartis 2013-07-02 pasirašyta su UAB „Gensera“. Vykdant šį projektą  bus paklotos vandentiekio ir buitinių nuotekų atšakos iki sklypų ribų Paupio gyv. kvartale. Rangos darbų pabaiga numatoma 2014-09-10.
 4. Buitinių nuotekų tinklų statyba Molo g.12,14,16,18, Klaipėdoje. Rangos darbų sutartis 2013-07-05  pasirašyta su UAB „Pajūrio komunikacijos“. Vykdant šį projektą  bus paklota apie 200 m naujų buitinių nuotekų tinklų. Statyba užbaigta 2014-06-06.
 5. Buitinių nuotekų tinklų statyba Girininkijos ir dalies Kretingos plento bei Mažojo Kaimelio g., Klaipėdoje. Šiuo projektu yra sudaroma galimybė neprijungtų pastatų prijungimui prie centralizuotos nuotekų sistemos bei lietaus vandenų teršimo ūkio buities vandenimis problemos išsprendimas. Rangos sutartis pasirašyta su UAB „Liutenas“2013-07-09. Statyba užbaigta 2014-07-22.
 6. Buitinių nuotekų tinklų statyba Baltikalnio g., Klaipėdoje. Rangos darbų sutartis 2013-07-10 pasirašyta su UAB „Liutenas“. Vykdant šį projektą  bus paklota apie 330m naujų buitinių nuotekų  tinklų. Statyba užbaigta 2014-06-05.
 7. Buitinių nuotekų tinklų statyba Dailidžių, Prienų, Pakruojo g., Klaipėdoje. 2013-08-09 pasirašyta rangos sutartis su UAB „Liutenas“ Šiuo projektu bus sprendžiamas esamų gyv. namų prijungimo prie nutiestų tinklų galimybės atkarpoje nuo Dailidžių iki Prienų g. Statyba užbaigta 2014-06-05.
 8. Vandentiekio įvadų ir buitinių nuotekų išvadų statyba Baltijos 6-oji, 7-oji g. iki sklypų ribų ir į Dobilo 1-ąją, 2-ąją g, Draugystės 1-ąją, 3-ąją g. Klaipėdoje. 2013-09-10  Rangos sutartis pasirašyta su UAB „Gensera“. Šio projekto įgyvendinimo metu bus pakloti tinklai numatomo statyti dviračių tako vietoje ir sudaryta galimybė sodų gyventojams prisijungti prie nutiestų tinklų. Statyba užbaigta 2014-06-10.
 9. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Stoties g. ir akligatvyje. 2013-12-01 pasirašyta rangos sutartis su UAB „Liutenas“. Šiuo projektu bus sprendžiamas esamų gyv. namų prijungimo prie nutiestų tinklų galimybės. Rangos darbų pabaiga numatoma 2014-09-30.
 10. Nuotekų tinklų atnaujinimas Šimkaus g.12. 2013-08-20 pasirašyta rangos sutartis su UAB „Liutenas“. Darbų vykdymo metu bus klojamas naujas nuotekų tinklas vietoje susidėvėjusio seno tinklo. Statyba užbaigta 2014-06-17.
 11. Nuotekų siurblinės Nr.6 patalpų remontas . Rangos darbų sutartis pasirašyta 2014-01-05 su UAB „Gargždų rangos darbai“. Darbai baigti 2014-05-05.
 12. Buitinių nuotekų tinklų statyba Joniškės g. 26,28,30,30A Klaipėdoje. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2014-01-16 su UAB „Liutenas“. Numatoma  darbų pabaiga 2014-09-16.
 13. Vandentiekio  tinklų statyba gyv. namams Baltijos pr.97,87,95,89,91,77,79,75,65a,65,63,73,81,83 Klaipėdoje. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2014-08-29 su UAB „Gensera“. Numatoma  darbų pabaiga 2015-08-29.
 14. III-os vandenvietės geriamo vandens rezervuaro Nr.4 remontas. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2014-08-22 su jungtinės veiklos partneriais - UAB „Grunterra“ ir UAB „Parama“. Numatoma  darbų pabaiga 2016-03-22.


II.VYKDOMI PROJEKTAI GARGŽDUOSE

 1. Šiuo metu AB "Klaipėdos vanduo" rangos darbų sutarčių nevykdo

III.VYKDOMI PROJEKTAI Klaipėdos rajone ( Įvykdymas iki 2014-09-01)

 1. Vandentiekio ir buitinių nuotekų statyba Nausodžio g. 2, Vėžaičiuose. Šiuo projektu sprendžiamas vandentiekio įvado bei nuotekų išvado iki sklypo ribos statyba. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2013-07-09 su UAB „Liutenas“. Statyba užbaigta 2014-06-03.
 2. Buitinių nuotekų tinklo dalies rekonstrukcija Klaipėdos m. ir Klaipėdos raj. administracinėje riboje iš Gindulių į Klaipėdą. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2013-07-10 su UAB „Liutenas“.Darbai baigti 2014-03-25.
 3. Nuotekų tinklų statyba Lankiškių, Vilingio g., Ginduliuose. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2013-07-23 su UAB „Pajūrio komunikacijos“. Numatoma darbų pabaiga 2014m rugsėjo mėn.
 4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Saulės g., ir Liepų g. dalyse Gindulių kaime bei Ievų g. dalyje Klemiškės I ame kaime, Klaipėdos rajone. Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Deglas“ Numatoma darbų pabaiga 2014-10-01.
 5. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Pergalės g.12, Eglyno g. 22 Jakuose. Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Gensera“. Statyba užbaigta 2014-06-20.
 6. Buitinių nuotekų tinklų statyba Gargždų g. 39, 41, 43 Vėžaičiuose. 2013-09-03 Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Inkomsta“. Statyba užbaigta 2014-06-03.
 7. Nuotekų tinklų statyba Veiviržėnų g. 3, Endriejave. 2013-09-13 Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Inkomsta“. Statyba užbaigta 2014-06-04.
 8. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Sodų g. 1, 3 Endriejave. 2013-09-13 Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Inkomsta“. Numatoma darbų pabaiga 2014-09-01.
 9. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Liepų g. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Vėžaičiuose . 2013-09-20 Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Žemkasa“. Statyba užbaigta 2014-05-21.
 10. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Palvės g. Kalotės k. 2013-09-30 Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Pajūrio šaltinis“. Numatoma darbų pabaiga 2014-09-15.
 11. Vandentiekio įvadų Jūros g. 7a ir nuotekų išvadų Jūros g. 3, 5, 7, 7a, 9, 11, 20, 24 Kretingalėje, statyba. 2013-10-16  Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Žemkasa“. Statyba užbaigta 2014-08-19.
 12. Vandentiekio įvadų Klaipėdos g. 23, 25 ir nuotekų išvadų Klaipėdos g. 35, 38, 40 Kretingalėje statyba. 2013-10-17  Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Žemkasa“. Statyba užbaigta 2014-08-19.
 13. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Baltų g. ir Vėjo g., Jakuose. 2013-11-28 Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Pajūrio šaltinis“. Numatoma darbų pabaiga 2014-08-30.
 14. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Putinų g. dalyje Purmalių k. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2014-02-11 su UAB „Žemkasa“. Numatoma  darbų pabaiga 2014-09-15.
 15. Išvalytų nuotekų latako remontas Klaipėdos miesto nuotekų valykloje, Dumpių k.. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2013-11-23 su UAB „Gruntera“. Statyba užbaigta 2014-06-06.
 16. Buitinių nuotekų tinklų statyba žemės sklype Nr. 5523/0002:685 ir Nr.5523/0002:488 Klaipėdos raj. sav. Sendvario sen. Gindulių k. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2014-02-10 su UAB „Inkomsta“. Statyba užbaigta 2014-05-15.
 17. Nuotekų tinklų atšakų statyba Juknaičių g. Slengiuose. 2014-04-07 Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Inkomsta“. Numatoma darbų pabaiga 2014-11-07.
 18. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba (prijungimai ir perjungimai ) Griežlių, Naujosios, Litorinos, Pušų, Tauro, gatvių dalyse Kalotės k., Purmalių k. Klaipėdos rajone ir Šalteikių, Pakalnės gatvių dalyse Glaudėnų k. Klaipėdos rajone. 2014-04-07 Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Pajūrio komunikacijos“. Numatoma darbų pabaiga 2014-10-07.
 19. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Klevų g. Klemiškės I k. 2014-06-10 Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Deglas“. Numatoma darbų pabaiga 2014-12-10.
 20. Vandeningųjų sluoksnių žvalgybos ir gręžinių įrengimas Daugmantų, Girkalių, Grauminės ir Judrėnų vandenvietėse. 2014-01-25 Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Artva“. Numatoma darbų pabaiga 2015-04-25.
 21. Vandentiekio tinklų statyba nuo šulinio Nr.61 Dangaus g. Gindulių k.  iki žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0005:201 Ežero g. Slengių k..  2014-05-20 Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Liutenas“. Numatoma darbų pabaiga 2015-04-20.
 22. Vandentiekio tinklų statyba Daržų g. dalyje Ginduliuose. 2014-05-29 Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Deglas“. Numatoma darbų pabaiga 2015-04-29.
 23. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Jubiliejaus g.9a. Jakų k.,  Sendvario sen. 2014-07-21 Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Inkomsta &Co“. Numatoma darbų pabaiga 2015-01-21.
 24. Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Slengių k. (Pakrantės-Ežero g.). Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Deglas“. Numatoma darbų pabaiga 2014-12-10.
 25. Vandentiekio ir buitinių nuotekų  tinklų statyba Lanko g.12A, Dovilų mstl., ,Dovilų sen., Klaipėdos rajono savivaldybėje. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2014-08-22 su UAB „Gensera“. Numatoma  darbų pabaiga 2015-08-22.
 26. Vandentiekio ir buitinių nuotekų  tinklų statyba  Naujojoje g 10A, 13 Dovilų mstl., ,Dovilų sen., Klaipėdos rajono savivaldybėje.   Rangos darbų sutartis pasirašyta 2014-08-21 su UAB „Gensera“. Numatoma  darbų pabaiga 2015-08-21.
 27. Vandentiekio ir buitinių nuotekų  tinklų statyba  Dvaro g.Budrikių k. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2014-08-19 su UAB „Grunterra“. Numatoma  darbų pabaiga 2015-06-19.

IV. PROJEKTAVIMAS ( Įvykdymas iki 2014-09-01)

 1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų Pilutės, Kulių, Lanko g., Dovilų mst. techninio projekto parengimas. Projektavimo darbų sutartis pasirašyta 2013-07-13 su UAB „Patvanka“. Projektavimo darbų ir projekto vykdymo priežiūros pabaiga 2016-07-13. 2014-08-26 gautas rašytinis pritarimas statinio projektui .
 2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimo Kvietinių g., Gargžduose , techninio projekto parengimo paslaugos. Sutartis pasirašyta su UAB „Hidrostatybos projektai“. Projektavimo darbų pabaiga 2014-06-22.

 

Išsamesnė informacija projektavimo klausimais gali būti suteikta:  tel. 8 46  466131,  8 46 466156 (Klaipėdos raj.).

 

svetainiu kurimas