Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001


Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Tilžės g., Mokyklos g., Šilutės pl. Klaipėdos mieste“ Nr.2017/SUT.03-18

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Tilžės g., Mokyklos g., Šilutės pl. Klaipėdos mieste“ Nr.2017/SUT.03-18. Sutartis pasirašyta 2017-05-31.

Sutarties vertė –2.102.617,35 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir AB “Klaipėdos vanduo“ lėšų.

Rangovas – jungtinės veiklos partneriai UAB „Hidrostatyba" ir UAB „Uliksas“.

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2017-06-08, Darbo Baigimo laikas – 2019-04-08. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo sutarties šalių, Darbo Baigimo laikas pratęstas iki 2019-08-31.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos mieste pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti paviršinių nuotekų tinklų statybos  darbus. Numatyta paviršinių nuotekų tinklų statyba Tilžės, Mokyklos gatvėse, Šilutės pl. Planuojama pastatyti apie 2,03 km paviršinių nuotekų tinklų.

Tinklų statyba buvo vykdoma 3 etapais: I etape pastatyti lietaus nuotekų kolektoriai nuo sklypo Šilutės pl.3a iki Trinyčių tvenkinio su išleistuvu- nutiesta  1,386 km tinklų , II etape pastatyti tinklai  Šilutės pl. nuo geležinkelio iki Šilutės pl.Nr.3 – 0,602  km, III etape atliktas esamų lietaus nuotekų tinklų perjungimas į 2-u etapu suprojektuotą kolektorių – 0,423 km.

Iš viso pagal šią sutartį pastatyta 2,411 km lietaus nuotekų tinklų.

Statybos darbai užbaigti. Nuo 2020 m. sausio mėn. iki 2020 m. birželio mėn. atliktos statybos užbaigimo procedūros ir gauti statybos užbaigimo dokumentai.

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba (paviršinių nuotekų kolektoriaus nuo Klaipėdos LEZ teritorijos iki Jūrininkų pr.)“ Nr.2017/SUT.03-19

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba (paviršinių nuotekų kolektoriaus nuo Klaipėdos LEZ teritorijos iki Jūrininkų pr.)“  Nr.2017/SUT.03-19. Sutartis pasirašyta 2017-05-31.

Sutarties vertė –2.175.421,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir AB „Klaipėdos vanduo“ lėšų.

Rangovas –UAB „KRS".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2017-06-08, Darbo Baigimo laikas – 2019-04-08. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo sutarties šalių, Darbo Baigimo laikas pratęstas iki 2019-12-31.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos mieste pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti paviršinių nuotekų tinklų statybos  darbus. Numatyta paviršinių nuotekų kolektoriaus nuo LEZ teritorijos iki Jūrininkų pr., kurio ilgis apie 2,0 km, statyba.

Tinklų statyba buvo vykdoma 3 etapais: I etape pastatytas lietaus nuotekų kolektorius  nuo Šilutės pl. iki Jūrininkų pr.  - nutiesta  1,189 km tinklo , II etape pastatytas kolektorius nuo LŠ 17 iki Šilutės pl.  – 0,517  km, III etape pastatytas  kolektorius nuo LŠ 17 iki LEZ teritorijos- 0,560 km.

Iš viso pagal šią sutartį pastatyta 2,267 km lietaus nuotekų tinklų.

Statybos darbai užbaigti. Nuo 2019 m. rugsėjo  mėn. iki 2020 m. gegužės  mėn. atliktos statybos užbaigimo procedūros ir gauti statybos užbaigimo dokumentai.

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statyba (Mokyklos g., Trinyčių gyvenamajame kvartale, Šiltnamių g., Aušrinės g., Dailės g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 19 į Trinyčių tvenkinį ties Kooperacijos g., valymo įrenginių an

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statyba (Mokyklos g., Trinyčių gyvenamajame kvartale, Šiltnamių g., Aušrinės g., Dailės g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 19 į Trinyčių tvenkinį ties Kooperacijos g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 18A į Trinyčių tvenkinį ties Mokyklos g.) Nr. 2017/SUT.03-20. Sutartis pasirašyta 2017-05-31.

Sutarties vertė –1.333.000,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir AB „Klaipėdos vanduo“ lėšų.

Rangovas –UAB „Gensera".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2017-06-08, Darbo Baigimo laikas – 2019-04-08. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo sutarties šalių, Darbo Baigimo laikas pratęstas iki 2019-07-08.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos mieste pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti paviršinių nuotekų tinklų bei valymo įrenginių statybos  darbus. Numatyta paviršinių nuotekų tinklų statyba Mokyklos g. nuo Laukų g. iki Jotvingių  g. (0,65 km), Trinyčių gyvenamajame kvartale (7,50 km), Šiltnamių, Aušrinės, Dailės g. (0,73 km). Taip pat numatyta paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvų Nr. 19 (į Trinyčių tvenkinį ties Kooperacijos g.) ir  Nr.18A (į Trinyčių tvenkinį ties Mokyklos g.).

Iki 2019-05-01 pakloti visi planuoti tinklai: 0,6 km Mokyklos gatvėje, 0,7 Šiltnamių, Aušrinės ir Dailės gatvėse, 7,4 km Trinyčių kvartale.

Iš viso pagal šią sutartį pastatyta 8,67 km lietaus nuotekų tinklų ir pastatyti du lietaus nuotekų valymo įrenginiai.

Statybos darbai užbaigti. Nuo 2019 m. rugpjūčio   mėn. iki 2019 m. gegužės  mėn. atliktos statybos užbaigimo procedūros ir gauti statybos užbaigimo dokumentai.

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Sendvario gyvenamajame rajone ir Centro gyvenamajame rajone, Klaipėdos mieste“ Nr. 2019/SUT.03-21

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001

Pasirašyta projekto II etapo rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Sendvario gyvenamajame rajone ir Centro gyvenamajame rajone, Klaipėdos mieste“ Nr. 2019/SUT.03-21. Sutartis pasirašyta 2019-04-11.

Sutarties vertė –1.267.700,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir AB „Klaipėdos vanduo“ lėšų.

Rangovas –UAB „Gensera".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2019-04-30, Darbo Baigimo laikas – 2021-02-28.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos mieste pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti paviršinių nuotekų tinklų statybos  darbus. Numatyta atskirose Klaipėdos miesto gatvėse, esančiose Sendvario ir Centro gyvenamuosiuose rajonuose, pastatyti apie 6 km paviršinių nuotekų tinklų.

Tinklų statyba buvo vykdoma 3 etapais: I etape pastatyti  paviršinių nuotekų tinklai  Centro rajone   (Sportininkų, Pušyno, Stadiono, Švyturio, Viršutinėje ir Beržų g.)   - nutiesta  2,815  km tinklų , II etape -paviršinių nuotekų  kolektorius Klemiškės gatvėje  – 0,491  km, ir  III etape pastatyti  paviršinių nuotekų tinklai  Sendvario raj. ( Rasos, Saulėlydžio, Naktigonės, Spindulio, Ryto, Saulės ir Klemiškės gatvėse) - 2,046km.

Iš viso pagal šią sutartį pastatyta 5.353 km lietaus nuotekų tinklų.

Statybos darbai užbaigti. Nuo 2020 m. kovo  mėn. iki 2020 m. rugpjūčio mėn. atliktos statybos užbaigimo procedūros ir gauti statybos užbaigimo dokumentai.

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Jūrininkų pr., Bangų g., Joniškės g., Klaipėdos mieste“ Nr. 2019/SUT.03-18

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001

 

Pasirašyta projekto II etapo rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Jūrininkų pr., Bangų g., Joniškės g., Klaipėdos mieste“ Nr. 2019/SUT.03-18. Sutartis pasirašyta 2019-04-11.

Sutarties vertė –1.289.000,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir AB „Klaipėdos vanduo“ lėšų.

Rangovas –UAB „KRS".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2019-04-30, Darbo Baigimo laikas – 2021-02-28. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo sutarties šalių, Darbo Baigimo laikas pratęstas iki 2021-05-21.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos mieste pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti paviršinių nuotekų tinklų statybos  darbus. Numatyta atskirose Klaipėdos miesto gatvėse pastatyti apie 1,5 km paviršinių nuotekų tinklų.

Darbai  vykdomi dviem etapais :I -ame statybos etape buvo statomas lietaus nuotekų kolektorius  Jūrininkų pr. – paklota- 0,967 km tinklo. Statybos darbai užbaigti. 2021m.  sausio mėn. gautas statybos užbaigimo aktas.            II etape -  Bangų g.(nuo Malūno tvenkinio iki Danės g.) lietaus nuotekų  kolektorius paklotas, šiuo metu vykdoma kameros, reguliuosiančios vandens lygį Malūno tvenkinyje, statyba.

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvų Nr. 4, 10, 17 Klaipėdos mieste“ Nr. 2019/SUT.03-19

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001

Pasirašyta projekto II etapo rangos sutartis „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių  statyba ant išleistuvų Nr. 4, 10, 17  Klaipėdos mieste“ Nr. 2019/SUT.03-19. Sutartis pasirašyta 2019-04-10.

Sutarties vertė –1.267.700,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir AB „Klaipėdos vanduo“ lėšų.

Rangovas –UAB „KRS".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2019-04-30, Darbo Baigimo laikas – 2021-02-28. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo sutarties šalių, Darbo Baigimo laikas pratęstas iki 2021-05-28.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos mieste pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti keturis paviršinių nuotekų valymo įrenginius.

Šiuo metu visi keturi valymo įrenginiai užbaigti statyti, atliekami teritorijų tvarkymo ir dokumentų ruošimo statybos užbaigimo procedūroms darbai.