Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004


Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kulių k., Dovilų mstl., Klaipėdos raj.“ Nr.2022/SUT.8-27.E.03-15

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kulių k., Dovilų mstl., Klaipėdos raj.“ Nr.2018/SUT.03-34

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kulių k., Dovilų mstl., Klaipėdos raj.“ Nr. 2018/SUT.03-34 buvo nutraukta. Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtros Kulių k., Dovilų mstl., Klaipėdos r.“, 2022-04-13 įsigaliojo nauja rangos sutartis su UAB „Plungės lagūna“.  Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statybos darbai Kulių k., Klaipėdos r. bus vykdomi  šiose gatvėse:  Pakrantės g., Tulpių g., Šienpjovių g., Šalpusnių g. , Tulpių 1-oji g., Tulpių 2-oji g., Tulpių 2-oji g., Tulpių 3-oji g., Tulpių 4-oji g., Obelėlės g., Pakrantės 1-oji g., Pakrantės 2-oji g., Laukų g., Bokšto g.. Tvenkinio g., Minijos g., Kiškių g., Vyturių g. 

Projektas finansuotas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.  Darbai iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų ir AB „Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas – UAB „Plungės lagūna“.

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbo pradžia – 2018-09-03, darbų baigimo laikas – 2022-10-21 

Tinklų plėtra vykdoma Kulių kaime ir  Dovilų mstl. Klaipėdos rajone. Įgyvendinant projektą pastatyta apie 20,1 km nuotekų ir apie 17,3 km vandentiekio tinklų. Įgyvendinus projektą, apie 420 būstų gali būti tiekiamas geriamasis vanduo ir tvarkomos nuotekos.

Informuojame, kad projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kulių k., Dovilų mstl., Klaipėdos raj.“ rengimo metu atšakos iki sklypo ribos buvo numatytos gyvenamiesiems namams, kurių savininkai sudarė sutartis dėl tinklų statybos dar prieš projekto rengimą.

Įmonės 2022–2024 metų investiciniame plane papildoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, įskaitant ir atšakas iki sklypų ribų, šioje teritorijoje nėra numatyta. Vandentvarkos infrastruktūros plėtros apimtis pagal galimybes spręsime formuojant įmonės investicinius planus tolimesniems metams, įgyvendinus anksčiau minėtą projektą. Taip pat informuojame, kad įvykdžius projektą Kulių k. soduose  įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai, prie kurių patys gyventojai gali prisijungti savo sklypų inžinerinius tinklus, nelaukiant atšakų privedimo iki sklypo ribos.

Dėl detalesnės informacijos tinklų plėtros klausimais kreiptis į AB „Klaipėdos vanduo“ Infrastruktūros statybos sk., tel. 8 46 466178.

Papildoma informacija.

Jungiantis prie centralizuotų tinklų pirmiausia reikalinga išsiimti AB “Klaipėdos vanduo” prisijungimo sąlygas ir pagal jų reikalavimus pasikloti tinklus. Prisijungimo sąlygų rašymo pavyzdį galite rasti pagal nuorodą: https://www.vanduo.lt/prisijungimo-prie-tinklu-tvarka/

Tinkamai užpildyti prašymai, pasirašyti kvalifikuotu el. parašu arba pasirašyto dokumento kopija, gali būti siunčiami el. paštu adresu naujasklientas@vanduo.lt

Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Daukšaičiai, Šiūpariai, Žadeikiai, Šalpėnai)“ Nr.2018/SUT.03-35

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Daukšaičiai, Šiūpariai, Žadeikiai, Šalpėnai)“ Nr.2018/SUT.03-35

Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba  Klaipėdos rajone (Daukšaičiai, Šiūpariai, Žadeikiai, Šalpėnai)“ Nr. 2018/SUT.03-35.

Sutarties vertė – 544.700,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“  Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas –UAB „Infes“

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., darbo pradžia – 2018-09-03, darbo baigimo laikas – 2020-07-03.

Rangos sutartis  įgyvendinta Klaipėdos rajone. Sutartis buvo vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas suprojektavo ir atliko geriamojo vandens gerinimo įrenginių statybą. Vandens gerinimo įrenginiai pastatyti Daukšaičiuose, Šiūpariuose, Žadeikiuose ir  Šalpėnuose. Įvykdžius projekta apie 279  būstų gyventojams gali būti tiekiamas vanduo iš naujai pastatytų geriamojo vandens gerinimo įrenginių.

Vandens gerinimo įrenginių statyba užbaigta 2020 liepos mėn.

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose)“ Nr.2016/SUT.03-61

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose)“ Nr.2016/SUT.03-61

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose)“ Nr. 2016/SUT.03-61.

Sutarties vertė – 2.310.000,00 eurų be PVM. Projektas finansuotas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.  Darbai iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas - UAB „KRS".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., darbo pradžia - 2016-12-30, darbo baigimo laikas -2018-10-30. Dėl darbų stabdymo, susijusio su nepalankiomis oro sąlygomis 2017 m. rudens ir žiemos sezone, darbų baigimo laikas buvo pratęstas iki 2019-09-24.

Rangos sutartis įgyvendinta Klaipėdos rajone. Sutartis įvykdyta pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas suprojektavo ir atliko tinklų statybos darbus. Tinklų plėtra vykdyta Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose. Įgyvendinant sutartį pastatyta apie 21,6 km nuotekų ir apie 18,6 km vandentiekio tinklų.

Rangos sutartis yra pilnai įgyvendinta. FIDIC inžinierius 2019-09-24 išdavė Perėmimo pažymą Nr. KLR-ITP61-PP-001, kurioje pažymi, kad Rangovas atliko rangos sutartyje numatytus darbus bei pateikė Inžinieriui ir Užsakovui visus privalomuosius Rangovo dokumentus, kad Užsakovas galėtų pradėti statybos užbaigimo procedūras atliktiems darbams. Pažymoje Inžinierius taip pat nustatė pranešimų apie defektus laikotarpį, kuris tęsis iki 2020 m. rugsėjo 24 d.

Vykdant rangos sutartį iš viso pastatyta 19,1 km vandentiekio ir 20,4 km nuotekų tinklų. 2019 m. spalio mėn. visiems pastatytiems statiniams išduoti statybos užbaigimo dokumentai.

Lapių, Kvietinių, Trušelių, Mazūriškių, Klipščių, Kalotės, Ketvergių, Kalvių gyventojams sudaryta galimybė savo gyvenamųjų namų inžinerinę infrastruktūrą jungti prie naujai pastatytų tinklų ir naudotis teikiamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone (Gargždai, Dauparai, Kretingalė, Judrėnai, Lapiai, Girkaliai, Dreverna)“ Nr.2016/SUT.03-62

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone (Gargždai, Dauparai, Kretingalė, Judrėnai, Lapiai, Girkaliai, Dreverna)“ Nr.2016/SUT.03-62

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone (Gargždai, Dauparai, Kretingalė, Judrėnai, Lapiai, Girkaliai, Dreverna)“ Nr. 2016/SUT.03-62

Sutarties vertė –c953.783,16 eurų be PVM. Projektas finansuotas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.  Darbai iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas – UAB „SROS (buvusi UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba").

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia - 2016-12-30, darbų baigimo laikas - 2018-10-30. Dėl darbų stabdymo, susijusio su nepalankiomis oro sąlygomis 2017 m.  rudens ir žiemos sezone, darbų baigimo laikas buvo pratęstas iki 2019-09-28.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos rajone. Sutartis vykdyta pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turėjo suprojektuoti ir atlikti tinklų rekonstravimo darbus. Vykdant šią sutartį buvo rekonstruota apie 3,2 km vandentiekio ir apie 8,0 km nuotekų tinklų. Tinklų rekonstravimas vykdytas Gargžduose, Dauparuose, Kretingalėje, Judrėnuose, Lapiuose, Girkaliuose, Drevernoje.

Iki 2018-12-31 baigti tinklų rekonstravimo darbai ir pasirašyti statybos baigimo dokumentai dėl 0,7 km nuotekų tinklų Dauparuose, dėl 1,4 km nuotekų tinklų Girkaliuose, dėl 2,4 km nuotekų tinklų Judrėnuose bei 1,0 km nuotekų tinklų Lapiuose. Iš viso rekonstruota ir pasirašyti statybos baigimo dokumentai dėl 5,5 km rekonstruotų nuotekų tinklų.

Iki 2019-05-01 Drevernoje rekonstruota  0,223 km nuotekų ir  0,589 km vandentiekio tinklų. Darbai užbaigti, gauti statybos užbaigimo dokumentai. 

Iki 2020-05-01 Gargžduose  rekonstruota 2,307 km nuotekų ir 2,931 km vandentiekio  tinklų.  Darbai užbaigti, gauti statybos užbaigimo dokumentai. 

Iš viso pagal šią sutartį  rekonstruota  3,520 km  vandentiekio ir 8,489 km nuotekų tinklų.

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Veiviržėnuose, Judrėnuose, Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m. (Minijos ir Parko g.))“ Nr.2016/SUT.03-63

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Veiviržėnuose, Judrėnuose, Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m. (Minijos ir Parko g.))“ Nr.2016/SUT.03-63

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Veiviržėnuose, Judrėnuose,  Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m. (Minijos ir Parko g.))“ Nr. 2016/SUT.03-63

Sutarties vertė – 2.065.733,92 eurų be PVM. Projektas finansuotas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Darbai iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas -UAB „SROS (buvusi “UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba").

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., darbo pradžia - 2016-12-30, darbų baigimo laikas -2018-10-30. Dėl darbų stabdymo, susijusio su nepalankiomis oro sąlygomis 2017 m. rudens ir žiemos sezone, darbų baigimo laikas buvo pratęstas iki 2019-09-28.

Rangos sutartis įgyvendinta Klaipėdos rajone. Sutartis vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turėjo suprojektuoti ir atlikti tinklų statybos darbus. Tinklų plėtra vykdyta Veiviržėnuose, Judrėnuose,  Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m. Įgyvendinant sutartį buvo pastatyta apie 23,7 km nuotekų ir apie 8,1 km vandentiekio tinklų.

Iki 2019-05-01 Girkalių gyvenvietėje pakloti ir priduoti 1,0 km nuotekų tinklų ir 75 m vandentiekio tinklų bei viena nuotekų siurblinė. Judrėnuose nutiesti ir priduoti  visi planuoti tinklai - apie 1,046 km vandentiekio ir 3,714 km nuotekų tinklų, įrengtos dvi nuotekų siurblinės. Tinklų klojimo darbai užbaigti Priekulėje, nutiesta apie 2,3 km vandentiekio ir apie 4,8 km nuotekų tinklų, pastatytos dvi nuotekų siurblinės. Darbai taip pat užbaigti Drevernoje, nutiesta  apie 2,3 km nuotekų tinklų, pastatytos 2 nuotekų siurblinės. 

Iki 2021-12-19 darbai  užbaigti  Veiviržėnuose, pastatyta  4,286 km  vandentiekio ir 10,160 km nuotekų tinklų, dvi nuotekų siurblinės, taip pat  Plikiuose paklota  1,138 km vandentiekio ir 2,653 km nuotekų tinklų, pastatyta 1 nuotekų siurblinė.

Iš viso pagal šią sutartį paklota 8,837 km vandentiekio ir 24,493 km nuotekų tinklų, pastatytos 10 nuotekų siurblinių.

Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Veiviržėnai, Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai)“ Nr.2016/SUT.03-64

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Veiviržėnai, Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai)“ Nr.2016/SUT.03-64

Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Veiviržėnai,  Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai)“ Nr. 2016/SUT.03-64.

Sutarties vertė – 1.297.718,00 eurų be PVM. Projektas finansuotas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Darbai iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas – jungtinės veiklos partneriai UAB „Gensera“ ir UAB „Arionex LT.

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia - 2016-12-30, darbų baigimo laikas - 2018-10-30.

Rangos sutartis įgyvendinta Klaipėdos rajone. Sutartis įvykdyta pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turėjo suprojektuoti ir pastatyti šešis vandens gerinimo įrenginius šešiose Klaipėdos rajono gyvenvietėse (Veiviržėnai,  Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai).

Iki 2018-10-30 statybos darbai baigti ir 2018 m. gruodžio – 2019 m. sausio mėn. pasirašyti visi statybos užbaigimo dokumentai. 

Rangos sutartis „Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Klaipėdos rajone (Veiviržėnai, Plikiai (Pakamoriai), Girkaliai, Dreverna, Judrėnai, Kvietiniai)“ Nr.2016/SUT.03-65

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Klaipėdos rajone (Veiviržėnai, Plikiai (Pakamoriai), Girkaliai, Dreverna, Judrėnai, Kvietiniai)“ Nr.2016/SUT.03-65

Rangos sutartis „Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Klaipėdos rajone (Veiviržėnai, Plikiai (Pakamoriai), Girkaliai, Dreverna, Judrėnai, Kvietiniai)“ Nr. 2016/SUT.03-65.

Sutarties vertė – 1.570.239,67 eurų be PVM. Projektas finansuotas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.  Darbai iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas – jungtinės veiklos partneriai UAB „Norus“ ir UAB „Infes“.

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., darbo pradžia - 2016-12-30, darbo baigimo laikas - 2018-10-30. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo rangovo, darbų baigimo laikas buvo pratęstas iki 2018-12-28.

Rangos sutartis įgyvendinta Klaipėdos rajone. Sutartis įvykdyta pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turėjo suprojektuoti ir rekonstruoti šešias nuotekų valyklas šešiose Klaipėdos rajono gyvenvietėse: Veiviržėnuose, Plikiuose (Pakamoriuose), Girkaliuose, Drevernoje, Judrėnuose, Kvietiniuose.

2018-12-31  nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas užbaigtas visose gyvenvietėse. Statinių rekonstravimo užbaigimo dokumentai pasirašyti 2018 m. gruodžio – 2019 m. sausio mėn. 

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Purmalių k., Klaipėdos raj.“ Nr.2018/SUT.03-36

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Purmalių k., Klaipėdos raj.“ Nr.2018/SUT.03-36

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Purmalių k., Klaipėdos raj.“ Nr. 2018/SUT.03-36.

Sutarties vertė – 1.117.400,00 eurų be PVM. Projektas finansuotas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“  Darbai iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas –UAB „KRS“

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., darbo pradžia – 2018-09-03, darbo baigimo laikas – 2020-07-03.

Rangos sutartis buvo įgyvendinta Klaipėdos rajone. Sutartis buvo vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turėjo suprojektuoti ir atlikti tinklų statybos darbus. Tinklų plėtra buvo vykdoma Purmalių kaime Klaipėdos rajone. Įgyvendinant sutartį buvo pastatyti apie 6,7 km nuotekų ir apie 6,3 km vandentiekio tinklų. Įgyvendinus projektą, apie 177 būstų gyventojams gali tiekiamas geriamasis vanduo ir tvarkomos nuotekos.

Tinklų statybos darbai užbaigti 2020 metų liepos mėn., gauti statybos užbaigimo dokumentai. Pastatyta 6386,97 m vandentiekio tinklų ir 6646,24 m buitinių nuotekų tinklų.