Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0003

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0003


Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste II etapas“ Nr.2019/SUT.03-22.

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0003

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste II etapas“ Nr.2019/SUT.03-22.

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste II etapas“ Nr. 2019/SUT.03-22 pasirašyta 2019-04-23.

Iš sutaupytų lėšų, atlikus I projekto etapo rangovų parinkimo procedūras, pasirašyta II etapo rangos sutartis. Sutarties vertė – 2.131.300,00 eurų be PVM. Projektas finansuotas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Darbai iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas - UAB „Gensera".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., darbo pradžia – 2019-05-08, darbo baigimo laikas – 2021-03-08.

Įgyvendinant šią rangos sutartį Klaipėdoje įvairiose gatvėse numatyta rekonstruoti apie 5,0 km vandentiekio ir apie 4,9 km nuotekų tinklų. Sutartis vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti tinklų rekonstravimo darbus. Tinklai buvo rekonstruojami 4 etapais.

Tinklų rekonstravimo darbai užbaigti 2021 m sausio mėn., gauti  statybos užbaigimo  dokumentai.

Rekonstruota vandentiekio tinklų 4956 m, buitinių nuotekų tinklų 5046,54 m.

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste“ Nr.2016/SUT.03-57

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0003

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste“ Nr.2016/SUT.03-57

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste“ Nr. 2016/SUT.03-57 pasirašyta 2016-12-15.

Sutarties vertė – 1.946.994,00 eurų be PVM. Projektas finansuotas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Darbai iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas - UAB „KRS".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., darbo pradžia - 2016-12-30, darbo baigimo laikas -2018-10-30. Dėl aplinkybių, kurių rangovas negalėjo numatyti, darbų baigimo laikas buvo pratęstas iki 2019-05-31.

Įgyvendinant šią rangos sutartį Klaipėdoje įvairiose gatvėse buvo rekonstruota apie 6,5 km vandentiekio ir apie 11,2 km nuotekų tinklų. Sutartis buvo vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turėjo suprojektuoti ir atlikti tinklų rekonstravimo darbus.

Rangovas tinklų rekonstravimo darbus  baigė. FIDIC inžinierius 2019-06-03 išdavė Perėmimo pažymą Nr. KL-ITR-PP-001. Pranešimų apie defektus laikotarpis baigėsi 2020 m. gegužės 31 d.

Klaipėdos mieste rekonstruota  10,80 km nuotekų tinklų ir 6,0 km vandentiekio tinklų. 

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos mieste („Tauro“ sodų bendrijos teritorijoje, „Švyturio“ sodų bendrijos teritorijoje)“ Nr.2016/SUT.03-59

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0003

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos mieste („Tauro“ sodų bendrijos teritorijoje, „Švyturio“ sodų bendrijos teritorijoje)“ Nr.2016/SUT.03-59

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos mieste („Tauro“ sodų bendrijos teritorijoje, „Švyturio“ sodų bendrijos teritorijoje)“ Nr. 2016/SUT.03-59 yra įvykdyta.

Sutarties vertė – 356.797,00 eurų be PVM. Projektas finansuotas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Darbai iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas - UAB „Edrija".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., darbo pradžia - 2016-12-30, darbo baigimo laikas - 2018-10-30.

Rangos sutartis įgyvendinta Klaipėdos mieste. Sutartis buvo vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turėjo suprojektuoti ir atlikti tinklų statybos  darbus. Tinklų plėtra buvo vykdoma „Tauro“ ir „Švyturio“ sodų bendrijų teritorijose. Buvo numatyta suprojektuoti ir nutiesti apie 3,6 km vandentiekio ir apie 3,6 km nuotekų tinklų ir sudaryti galimybę 107 būstams prisijungti prie naujai pastatytų tinklų.

Įgyvendinant rangos sutartį  „Tauro“ sodų bendrijoje rangovas nutiesė ir perdavė užsakovui eksploatuoti  1,65 km nuotekų ir 1,60 km vandentiekio tinklų. Sudaryta galimybė 55 būstų gyventojams savo namų inžinerinę infrastruktūrą prijungti prie naujai pastatytų tinklų ir naudotis centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Įgyvendinant sutartį SB „Švyturys“ rangovas nutiesė ir perdavė užsakovui eksploatuoti 1,9 km nuotekų tinklų ir 2,2 km vandentiekio tinklų. Pastačius sutartyje numatytus tinklus, sudaryta galimybė 52 būstų gyventojams savo gyvenamųjų namų infrastruktūrą prisijungti prie pastatytų tinklų ir pradėti naudotis centralizuotai teikiamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

FIDIC inžinierius, 2018-09-13 išduodamas Perėmimo pažymą Nr.KL-ITP-PP-001, konstatavo, kad visi darbai, numatyti rangos sutartyje, yra atlikti ir perduoti užsakovui. Šioje pažymoje nustatytas pranešimų apie defektus laikas, kuris pasibaigė 2019 m. rugsėjo 13 d.